Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

话说能增加乐文的广告屏蔽规则不

About: My Novel Reader
乐文http://www.lwxs520.com/每本书最新章节第一个句号后面都会跟段广告,包括但不限于以下几种:

&乐&文&小说 {www}.{lw}{xs520}.{com}
乐文小说 www.lwxs520.com
乐文 小说 www.lwxs520.com
<乐-文>小说www.しWXS520.com
-乐-文-小-说-www-lwxs520-com
www.lwxs520.com 首发哦亲
?乐?文?小说 wwW.lWXs520. COM

能增加规则屏蔽掉么,每次都要手工删有点麻烦呢

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.