Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

uukanshum域名更改

About: My Novel Reader
www.uukanshu.com改成www.uukanshu.net了

Bình luận

 • đã sửa April 2017 Chrome
  这2个目前打开都是 404
 • andy6899 nói:

  我这里一直是跳转到 404.htm 页面
 • 可不可以再下一個版本更改為 www.uukanshu.net
  就算用www.uukanshu.com開啟也是跳轉為www.uukanshu.net
 • 脚本页面,找到小说阅读脚本,右键编辑,搜索uukanshu,把后面的com改为net,保存,刷新uukanshu页面

 • 78461 nói:

  脚本页面,找到小说阅读脚本,右键编辑,搜索uukanshu,把后面的com改为net,保存,刷新uukanshu页面

  我知道可以自己修改,但自己改過之後,如果作者有更新時,就無法自動更新腳本,
  所以都要不定時來看作者有沒有更新。
 • tedg77 nói:

  78461 nói:

  脚本页面,找到小说阅读脚本,右键编辑,搜索uukanshu,把后面的com改为net,保存,刷新uukanshu页面

  我知道可以自己修改,但自己改過之後,如果作者有更新時,就無法自動更新腳本,
  所以都要不定時來看作者有沒有更新。
  加了
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.