Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

自訂字詞取代規則

About: My Novel Reader
在閱讀時,遇到有些簡繁體字不對,想自己代替掉,頁面上點設定圖示,利用最下方的自訂字詞取代規則,來取代目前正在看的字,從要重整才能正式代替掉,變成直接代替掉,很不錯,但是有點小BUG。
左邊的目錄,一排的標題,一般來說,看到那一個標題的頁面內容,那一個標題會反黑來提示當前頁面。
現在只要我在自訂字詞取代規則,更新了內容確定後,反黑的標題就固定在最上方,出現這種情形,約是前兩三個版本改掉的吧?嗯,內碼我只是隔空看著皮毛,這次我試不出來是哪條有問題,不清楚問題出在哪,能請作者大大查一下嗎?
感謝大大。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.