Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

六九中文域名變更

About: My Novel Reader
之前六九中文網(www.69zw.com)幾天上不去,現在可以上了。只是上去後域名引導到www.kan7.com,首頁變看齊中文網,只添加網址到"腳本套用網址",沒用,繼續修改代碼替換69zw成kan7,可以用了。
image

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.