Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

左侧导航条真是越看越难看啊,写了几句新CSS,望Y大采纳。。。。。。

About: My Novel Reader
如题。
#menu-bar {
top: 0px !important;
height: 100% !important;
width: 1px !important;
background: transparent !important;
border: none !important;
}
这样一来,默认是透明,不影响整体配色;宽度是1px,无论任何时候,把鼠标移到屏幕最左,点一下就出来了,再点一下消失;设置里可以省下一个选项了。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.