Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

增加了2个去广告的正则表达式,在EmEditor中可以,为何脚本里无效

About: My Novel Reader
(\W{1,3}[长风文学]){2,4}\W{1,3}
\W(.\W){3,6}

为何不起作用?在EmEditor中测试都是可以的,JS的脚本正则和EmEditor的正则又不一样的标准吗?

Bình luận

 • 第一个是想通杀长风的,大家都知道,这货是个哪里都能看到的牛皮癣
  第二个是通杀“【零↑九△小↓說△網】” 此类型的
  在EmEditor中测试都是可以的,查询js的正则也有\W \w的,怎么会无效啊
 • 为什么连行末“$”这个都无效??
  java里面玩正则是不是有什么要注意的啊,求个人解答一下啊
 • @akiba9527
  这位兄弟,能解答一下吗?
 • đã sửa April 2017 Chrome
  需要把 \ 替换为 \\,因为在js字符串里面,\ 代表转义。
  默认就是替换一行,要跨行替换需要 [\\s\\S]+
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.