Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Script no longer unmutes after an in-video ad plays

About: Yays! (Yet Another Youtube Script)
đã sửa October 2014 trong Thảo luận về Script [?]
And sometimes, even videos without in-video ads are muted from the beginning.

Edit: Never Mind, might not be a part of this script.
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.