Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

[程序BUG?]齿轮中设定自定义字/短语过滤替换失败,回不去

About: My Novel Reader
你好:
我在下方页面试验自定义字词如下
强\\*{2}阵=强大法阵
http://www.shushuw.cn/shu/32295/6751729.html
结果F5之后,脚本载入失败,因而页面右下角的切换按钮不见,现在我连设置的齿轮符号都叫不出来,所以也无法更改回去
只剩重装一条路了。

请问这是否是设置流程上的BUG?遇到这种状况如何解决?

Bình luận

 • 抱歉,是「巨大法阵」
 • 正确的应该是
  强\*{2}阵=巨大法阵

  4.7.6 已修正,如果自定义替换失败,不会造成程序的中断。
 • 谢谢,成功了,顺便回报一个特性
  原网页是简体
  假设我勾选 [网页:转繁体],自定义字词必须改成繁体才行
  假设我没勾选 [网页:转繁体],自定义字词必须使用简体

  但是在原始码修改字词替换,一律简体就行 (以前不知道有自定义功能,跑去改)
  image
 • 谢谢,成功了,顺便回报一个特性
  原网页是简体
  假设我勾选 [网页:转繁体],自定义字词必须改成繁体才行
  假设我没勾选 [网页:转繁体],自定义字词必须使用简体

  但是在原始码修改字词替换,一律简体就行 (以前不知道有自定义功能,跑去改)
  image
  这是由于 [网页:转繁体] 在前,自定义替换在后。

  脚本一开始是自定义替换在前面,但是这样的话就无法修正因为转繁体造成错误,所以我也不知道怎么处理好。
 • 谢谢,成功了,顺便回报一个特性
  原网页是简体
  假设我勾选 [网页:转繁体],自定义字词必须改成繁体才行
  假设我没勾选 [网页:转繁体],自定义字词必须使用简体

  但是在原始码修改字词替换,一律简体就行 (以前不知道有自定义功能,跑去改)
  image
  这是由于 [网页:转繁体] 在前,自定义替换在后。

  脚本一开始是自定义替换在前面,但是这样的话就无法修正因为转繁体造成错误,所以我也不知道怎么处理好。
  加多一个繁体字典在转繁体后面不就好了(w?
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.