Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

最后一行可精简

About: Let Confirm Go Away
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
unsafeWindow.downloadFileByIframe = function(a,d){window.open (a.url + "/" + d.filename); };
因为 GM 不支援 IE,相关判断代码可以删掉
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.