Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

求墨缘文学网的支持

About: My Novel Reader
想看这本书:http://www.mywenxue.com/xiaoshuo/64/64088/Index.htm
但是格式实在难以忍受,有人能帮忙增加一下对这个站点的支持吗?谢谢!

Bình luận

 • {siteName: "墨缘文学网",
    url: "^http://www\\.mywenxue\\.com/xiaoshuo/\\d+/\\d+/\\d+\\.htm",
    bookTitleSelector: '#htmltimu h1 a',
    titleSelector: "#htmltimu h2 span",
    prevSelector: ".papgbutton a:nth-of-type(1)",
    indexSelector: ".papgbutton a:nth-of-type(2)",
    nextSelector: ".papgbutton a:nth-of-type(3)",
    contentSelector: '.contentbox > .contentbox',
    contentRemove: "strong, a",
    contentReplace: [
      { 'ZHAN': '战' },
      { 'SI议': '思议' },
      { '意SI': '意思' },
      { 'si wang': '死亡' },
      { 'DING好': '定好' },
      { '夺舍SHI': '夺舍式' },
      { '招SHI': '招式' },
      { '制SHI': '制式' },
      { '正SHI': '正式' },
      { '菜SHI': '菜式' },
      { 'LU上': '路上' },
      { '条LU': '条路' },
      { '马LU': '马路' },
      { '': '' },
      { '': '' },
      { '': '' },
      { '': '' },
      '',
      '',
      '',
      '更多请登录墨缘文学网.*欢迎您的来访 >>>',
      '更多请登录墨缘文学网.*欢迎您的来访\\[ .* \\]',
      '\\( http.*墨缘文学网 \\)',
    ],
  },
  
 • 非常感谢!
 • đã sửa May 2017 Firefox
  这个网站还有个小毛病,就是经常将某个字用script来加载,当然这可能是为了防止出事吧。比如这本书 http://www.mywenxue.com/xiaoshuo/64/64088/Index.htm
  第四章第一句话“落日的余辉映红了半边天”,实际在source里是<script src="/zi/ad/luo.js"></script>日的余辉映红了半边天。
  用了MyNovelReader之后如果直接点开第四章,那么这种script加载的字都是正常显示的;然而如果是点开第三章然后PageDown到末尾自动加载第四章的话那么这种script加载的字就都缺失了。这有办法解决吗?
  Thanks!
 • 嗯,我有个不用脑袋的办法...

  https://pastebin.com/raw/mLUSNeXW

  剩下的字你自己补充吧...

  不过这样会有个小问题
  就是第一次读到的那页会变两个叠字(ex:夜夜,落落)
  因为被处理两次

  原處理 js
  http://img.mywenxue.com/js/html/ma.js
 • 感谢答复,看起来没有什么太好的方案啊……
  没看懂原处理js部分,我看现在的js里没有这个函数啊?是下一章加载的时候会忽略掉这些script吗
 • 可尝试用 iframe 加载下一页。这网站网速太慢,开了几分钟还没加载好

  useiframe: true,
  
 • 开启iframe之后感觉正常了。这网站是慢,但是某本小众书就这里有,没办法啊。
  另外更新一下墨缘文学网的contentReplace部分:
  contentReplace: [
  { 'ZHAN': '战' },
  { 'SI': '思' },
  { 'si wang': '死亡' },
  { 'DING': '订' },
  { 'SHI ': '式' },
  { 'LU': '路' },
  { 'jin ru': '进入' },
  { 'bao zha': '爆炸' },
  { 'DAO': '刀' },
  { 'Dan': '弹' },
  { 'Ke': '客' },
  { 'GOU': '购' },
  { 'kuo san': '扩散' },
  { 'Bu': '步' },
  { 'SHOU QIANG': '手枪' },
  '更多请登录墨缘文学网.*欢迎您的来访 >>>',
  '更多请登录墨缘文学网.*欢迎您的来访\\[ .* \\]',
  '\\( http.*墨缘文学网 \\)',
  ],
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.