Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

好评,可以增加一个控制菜单

About: Video Player Toothbrush
đã sửa September 2014 trong Thảo luận về Script
chrome 下点击左侧无效,alt+1 又被其它占用,改快捷自动更新后又失效。

可以使用 GM_registerMenuCommand 注册一个开启关闭的菜单,这样在 Tampermonkey 处也可以控制。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.