Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

新版的一些皮肤使用不能

About: My Novel Reader
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
从“橙色背景”后面开始、全部被固定未一个背景色,请修复下吧。
ps:可以的话请继续放上来更新日志吧,谢谢。

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.