Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

试了下,在 chrome 上也能签到

About: tiebaAllsign
đã sửa September 2014 trong Thảo luận về Script
怎么不介绍下如何在 chrome 上签到?

用 Tampermonkey 安装后,使用 chrome 自带的开发工具,在 Emulation 中点击 Emulate,在 User Agent 中选择 Firefox 14 -- Android Mobile,后面的步骤就跟你的说明一致。

Bình luận

 • tiebaAllSign? 我直接签到没问题
 • đã sửa September 2014
  tiebaAllSign? 我直接签到没问题
  会弹出一个对话框,需要先获取手机贴吧的 BDUSS。
 • 之前在手机版登录 没问题
 • 之前在手机版登录 没问题
  贴吧退出后,就得重新登入手机版。你难道之前不是这么操作的?
 • 之前在手机版登录 没问题
  贴吧退出后,就得重新登入手机版。你难道之前不是这么操作的?
  恩 直接在手机版登录 现在可能不允许了?
 • 之前在手机版登录 没问题
  贴吧退出后,就得重新登入手机版。你难道之前不是这么操作的?
  脚本现在提示要 BDUSS 了,于是我用 EditThisCookie 把 HTTP ONLY 标记取消后能用了。
  image
 • 之前在手机版登录 没问题
  贴吧退出后,就得重新登入手机版。你难道之前不是这么操作的?
  脚本现在提示要 BDUSS 了,于是我用 EditThisCookie 把 HTTP ONLY 标记取消后能用了。
  image
  没懂。安装了 EditThisCookie,退出了百度,结果登不上去了。。。
 • 之前在手机版登录 没问题
  贴吧退出后,就得重新登入手机版。你难道之前不是这么操作的?
  脚本现在提示要 BDUSS 了,于是我用 EditThisCookie 把 HTTP ONLY 标记取消后能用了。
  image
  没懂。安装了 EditThisCookie,退出了百度,结果登不上去了。。。
  不用退出啊… 取消勾选 HttpOnly 后刷新就好了(。
 • đã sửa September 2014
  之前在手机版登录 没问题
  贴吧退出后,就得重新登入手机版。你难道之前不是这么操作的?
  脚本现在提示要 BDUSS 了,于是我用 EditThisCookie 把 HTTP ONLY 标记取消后能用了。
  image
  没懂。安装了 EditThisCookie,退出了百度,结果登不上去了。。。
  不用退出啊… 取消勾选 HttpOnly 后刷新就好了(。
  额,不退出没打勾。今天停用了 ublock 等广告过滤软件后,正常登入。取消勾选 HttpOnly,刷新页面,果然直接有效了,不用上面这么麻烦。
 • 之前在手机版登录 没问题
  贴吧退出后,就得重新登入手机版。你难道之前不是这么操作的?
  脚本现在提示要 BDUSS 了,于是我用 EditThisCookie 把 HTTP ONLY 标记取消后能用了。
  image
  没懂。安装了 EditThisCookie,退出了百度,结果登不上去了。。。
  不用退出啊… 取消勾选 HttpOnly 后刷新就好了(。
  额,不退出没打勾。今天停用了 ublock 等广告过滤软件后,正常登入。取消勾选 HttpOnly,刷新页面,果然直接有效了,不用上面这么麻烦。
  没错w 火狐同理 firebug 就行
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.