Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

脚本审核 [Assessment]

About: Jump to Top/Bottom of page with hotkeys
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
您好,您引用的脚本 [http://js-addon.googlecode.com/files/autoupdatehelper.js?v=1] 不在允许的 @require 白名单内,因此,您的脚本被标记为「需要审核」。
如果可能,建议将脚本托管到本站后进行引用,引用地址如下:
https://greasyfork.org/scripts/[脚本 ID]/code.user.js
多谢您的配合。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.