Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Assessment

About: IMDB Person's Title Ratings
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
Hello, would you like to change your @require to cdnjs?
https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/datejs/1.0/date.min.js
Thanks.

Bình luận

Bài viết đã bị khóa.