Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Test#

 1. First thing
 2. Second thing
 3. Third thingy
Some other text here...

Bình luận

 • The only solution I've found to this is to put the tag on a single line such as:

  <ol><li>First thing</li><li>Second thing</li><li>Third thingy</li></ol> Some other text here...
  Giving:
  1. First thing
  2. Second thing
  3. Third thingy
  Some other text here...
 • đã sửa September 2014
  The only solution I've found to this is to put the tag on a single line such as:

  <ol><li>First thing</li><li>Second thing</li><li>Third thingy</li></ol> Some other text here...
  Giving:
  1. First thing
  2. Second thing
  3. Third thingy
  Some other text here...
  I consider this as a bug, since the extra line break element shouldn't be there in the first place.
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.