Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

我想请教一下百度贴吧怎么设置?

About: My Novel Reader
đã sửa August 2014 trong Thảo luận về Script
所谓的手动书签是什么意思??
是指 点击这个书签吗?javascript:readx%20&&%20readx();
我点了没任何反应,浏览器是safari 版本 7.0.6 (9537.78.2) 用的是扩展是JavaScript Blocker
其他网站没有问题

Bình luận

  • 4.6.5.1 将会有所改进,booklink.me 跳转的百度贴吧会自动启用,其它的会根据标题判断是否会像是启用按钮,但可能会有一些误显示。
  • 非常感谢:) 脚本很好用,从Chrome转到Safari还以为没这么好用的阅读扩展了。
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.