Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Bình luận

 • 参考 script 里面的结构~
  我试了增加这些 code 后是可以运行的。
  万用星号=*

  // @include http://www.shuhai.com/read/万用星号/万用星号.html

  {siteName: '书海小说',
    url: '^http://www\\.shuhai\\.com/read/\\d+/\\d+\\.html',
    bookTitleSelector: '.path2 a:nth-of-type(3)',
    titleSelector: '.read_top h1',
    prevSelector: '.read .read_dwn p a:nth-of-type(1)',
    indexSelector: '.read .read_dwn p a:nth-of-type(2)',
    nextSelector: '.read .read_dwn p a:nth-of-type(3)',
    contentSelector: '.read .txt',
    contentRemove: '',
    contentReplace: [
      '',
      {"":""},
    ],
  },
  
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.