Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Display time

This is not very important, but the time displayed on the forum is not the same when you are logged or not.
There are two hours of difference. See attached image.
gf1.png 47.8K

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.