Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

多用用 jQuery

About: 百度云插件+APIKey
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
分明引用了 jQuery 却很多地方用到了原生 API 闹哪样(…

jQuery 的 API 文档可在 DebDocs.io官方文档 翻阅。

最后,不建议使用 w3school 作为学习资料:http://www.w3fools.com/

嘛… w

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.