Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

帮你点个赞

About: My Novel Reader
đã sửa May 2014 trong Thảo luận về Script
这个脚本简直必须有 www

Bình luận

 • jixun也看小说呀。
  顺便我知道头像消失的原因了
  GF的论坛登录cookie保存时间是在会话结束时,脚本站的cookie时间却很长,所以每次登录论坛我都要点击3.png
  这个。
  一点击sign in with greasy fork 我的头像就消失了
  话说论坛的上传图片功能我貌似传不动了
 • jixun也看小说呀。
  顺便我知道头像消失的原因了
  GF的论坛登录cookie保存时间是在会话结束时,脚本站的cookie时间却很长,所以每次登录论坛我都要点击3.png
  这个。
  一点击sign in with greasy fork 我的头像就消失了
  话说论坛的上传图片功能我貌似传不动了
  没事做也会偶尔找点小说看…w
  头像消失还真是个奇怪的设定… 233
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.