Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Bình luận

 • 可以把简繁体转换托管到 GreasyFork。脚本使用 MIT 授权允许二次分发。

 • 可以把简繁体转换托管到 GreasyFork。脚本使用 MIT 授权允许二次分发。

  感觉这个功能不会有太多人用,先缓一缓

 • đã sửa July 2016 Firefox

  起点限时免费的vip章节下载下来的
  <!DOCTYPEhtmlPUBLIC"-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><metaid="metaKeywords"name="keywords"content="姝︿緺鏋泟,鍏ㄦ枃闃呰,鏈€鏂扮珷鑺�,绾㈣绗竴鍒€"/><metaid="metaDescription"name="description"content="璧风偣姝︿緺鏋泟灏忚涓烘偍鎻愪緵姝︿緺鏋泟鍏ㄦ枃闃呰銆佹渚犳灜闆勬渶鏂扮珷鑺傚拰鍒楄〃,鍏嶈垂姝︿緺鏋泟鐢靛瓙涔︺€佹渚犳灜闆凾XT涓嬭浇銆傜湅姝︿緺鏋泟鏈€鏂扮珷鑺傚氨鍒版渚犳灜闆勫畼鏂圭珯-璧风偣涓枃缃戞潵qidian.com銆傛渚犲皬璇淬€婃渚犳灜闆勩€嬩负姝︿緺鏋泟浣滆€呯孩琚栫涓€鍒€浣滃搧"/><metaname="generator"content=""/><metaname="author"content=""/><metaname="robots"content="all"/><metaname="googlebot"content="all"/><metaname="baiduspider"content="all"/>
  这样的东西( ̄▽ ̄")
  顺便求支持不可能的世界 例子 http://www.8kana.com/book/10406.html

 • 起点vip限时免费,要先登陆吗,另外给个地址,我无法复现问题
  这可能是编码的问题

  不可能的世界get√

  吐槽一下,这GF的破网络,进入论坛半天才好

 • 不用登录也可以看。
  http://f.qidian.com/左侧随便点击一个小说,比如http://free.qidian.com/Free/ChapterList.aspx?bookId=3200489
  下载下来的的vip章节就会如下

  第283章 绿萝的怨念(第二更)
  来源地址:http://free.qidian.com/Free/ReadChapter.aspx?bookId=3200489&chapterId=66666555
  
  <!DOCTYPEhtmlPUBLIC"-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><metaid="metaKeywords"name="keywords"content="閫犲寲涔嬬帇,鍏ㄦ枃闃呰,鏈€鏂扮珷鑺�,鐚笁涓�"/><metaid="metaDescription"name="description"content="璧风偣閫犲寲涔嬬帇灏忚涓烘偍鎻愪緵閫犲寲涔嬬帇鍏ㄦ枃闃呰銆侀€犲寲涔嬬帇鏈€鏂扮珷鑺傚拰鍒楄〃,鍏嶈垂閫犲寲涔嬬帇鐢靛瓙涔︺€侀€犲寲涔嬬帇TXT涓嬭浇銆傜湅閫犲寲涔嬬帇鏈€鏂扮珷鑺傚氨鍒伴€犲寲涔嬬帇瀹樻柟绔�-璧风偣涓枃缃戞潵qidian.com銆傜巹骞诲皬璇淬€婇€犲寲涔嬬帇銆嬩负閫犲寲涔嬬帇浣滆€呯尓涓変笉浣滃搧"/><metaname="generator"content=""/><metaname="author"content=""/><metaname="robots"content="all"/><metaname="googlebot"content="all"/><metaname="baiduspider"content="all"/>
   <metahttp-equiv="X-UA-Compatible"content="edge"/>
   <metahttp-equiv="Content-Type"content="text/html;charset=utf-8"/><metaname="copyright"content="鏈〉鐗堟潈www.qidian.com璧风偣涓枃缃戞墍鏈夈€侫llRightsReserved"/><title>閫犲寲涔嬬帇txt涓嬭浇銆侀€犲寲涔嬬帇鍏ㄦ枃闃呰涓嬭浇銆侀€犲寲涔嬬帇鍏嶈垂绔犺妭鍒楄〃锛屽敖鍦ㄩ€犲寲涔嬬帇鐢靛瓙涔﹀畼鏂圭珯-璧风偣涓枃灏忚缃戠嫭瀹堕鍙�</title>
   <linkhref="http://free.qidian.com/Style/newheadcss.css?131030"rel="stylesheet"type="text/css"/><linkhref="/Free/Style/chapterlist_global.css?_20151222184105"rel="stylesheet"type="text/css"/><linkhref="/Free/Style/chapterlist_style.css?_20151222184105"rel="stylesheet"type="text/css"/>
   </head><body>
   </div>
   </span><spanclass="sg"></span></div>
   </div></div></div>
   </div></div>
   <iframeid="SdoOALoginIframeBar"allowtransparency="true"scrolling="no"frameborder="0"marginheight="0"marginwidth="0"style="float:left;border:0;width:480px;height:0px;margin:-2px000;padding:0"></iframe></div>
   </div></div></span><spanid="newheadbz"class="af">
   <iframeclass="newbkzx"id="newhead_help_ifr"style="display:none;z-index:100;width:240px;height:88px;border:0;padding:0"></iframe>
   </div>
   </span><spanid="newheadss"class="af">
   <iframeclass="newbkzx"id="newhead_ss_ifr"style="display:none;z-index:10;width:190px;height:89px;border:0;padding:0"></iframe>
   </div>
   </span><spanid="newheadyx"class="af">
   <iframeclass="newbkzx"id="newhead_yx_ifr"style="display:none;z-index:100;width:352px;height:105px;border:0;padding:0"></iframe>
   </div>
   </span><spanclass="af"></span><spanclass="rightlbk"></span></div></div>
   </div>
   </div></div>
   </div>
   </div>
   </div></div>
   </div>
   </div></div></div></div>
   </div>
   </body></html>
  

  ps:你进入论坛半天不会是因为论坛引用了谷歌的资源吧。
  https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&v=2.2.1
  https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js

 • 不用登录也可以看。
  http://f.qidian.com/左侧随便点击一个小说,比如http://free.qidian.com/Free/ChapterList.aspx?bookId=3200489

  原来如此,之前写代码的时候偷懒直接引用了起点主站的函数...

  ps:你进入论坛半天不会是因为论坛引用了谷歌的资源吧。
  https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans&v=2.2.1
  https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js

  原来如此,难怪总是等半天

 • 你可以用 https://addons.mozilla.org/zh-CN/firefox/addon/decentraleyes/?src=api 来把ajax.googleapis.com转换成成本地资源呀。

 • 第一次听说有这种扩展...

 • 起点vip限时免费,要先登陆吗,另外给个地址,我无法复现问题
  这可能是编码的问题

  不可能的世界get√

  吐槽一下,这GF的破网络,进入论坛半天才好

  搭个梯子(

 • đã sửa July 2016 Firefox
  Jixun.Moe nói:


  搭个梯子(

  梯子是有,不过平时也不怎么用到
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.