Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Entity too large

đã sửa October 2014 trong Trang phản hồi
Hi All,

it seem that greasyfork as the same "problem" as userscript : a max size for the script. But the question is : What is the max size !?

I tried to search in forum or google it but never saw this rule.

Somoene can help me ?

thanks,

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.