Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

script sync with github got broken

https://greasyfork.org/scripts/109
Update history:
v2016.06.10 1 minute ago - Imported from URL (I had to click manually to update it)
v2016.05.10 2016-05-11 - Imported from URL (month ago last successful sync)

but on github https://github.com/Owyn/HandyImage/commits/master/HandyImage.user.js
there were like 3 more updates in that month but here - no sync worked

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.