Greasy Fork is available in English.

Favoriler by Nana Tsubasa

 1. 百度网盘直接下载助手 - 直接下载百度网盘和百度网盘分享的文件,避免下载文件时调用百度网盘客户端,获取网盘文件的直接下载地址

  Yazar
  ivesjay
  Günlük kurulumlar
  1.307
  Toplam kurulumlar
  2.202.888
  Değerlendirmeler
  3636 39 29
  Oluşturulma
  Güncellenme
 2. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Yazar
  ipcjs
  Günlük kurulumlar
  696
  Toplam kurulumlar
  824.811
  Değerlendirmeler
  1923 9 6
  Oluşturulma
  Güncellenme
 3. 网页限制解除(改) - 通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

  Yazar
  qxin i
  Günlük kurulumlar
  303
  Toplam kurulumlar
  437.095
  Değerlendirmeler
  1687 7 4
  Oluşturulma
  Güncellenme
 4. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、A站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Yazar
  xinggsf
  Günlük kurulumlar
  289
  Toplam kurulumlar
  450.760
  Değerlendirmeler
  1932 13 6
  Oluşturulma
  Güncellenme
 5. 百度网盘直接下载助手修改版 - 网盘内和分享页均显示[下载助手]按钮,支持获取直接下载链接+压缩下载链接;

  Yazar
  zd Bryan
  Günlük kurulumlar
  168
  Toplam kurulumlar
  497.566
  Değerlendirmeler
  698 1 7
  Oluşturulma
  Güncellenme
 6. 网盘自动填写密码【威力加强版】 - 智能融合网盘密码到网址中,打开网盘链接时不再需要手动复制密码,并自动提交密码,一路畅通无阻。同时记录网盘信息,当你再次打开该分享文件时,不再需要去找提取码,同时可追溯网盘地址的来源。

  Yazar
  极品小猫
  Günlük kurulumlar
  161
  Toplam kurulumlar
  295.619
  Değerlendirmeler
  1628 1 0
  Oluşturulma
  Güncellenme
 7. EX-百度云盘去加载提示版 - 网盘内和分享链接页面均显示[EX-下载]按钮,支持百度企业网盘;

  Yazar
  zd Bryan
  Günlük kurulumlar
  119
  Toplam kurulumlar
  144.364
  Değerlendirmeler
  271 1 1
  Oluşturulma
  Güncellenme
 8. 微博原图 - 访问新浪微博图片的URL时会自动跳转到原图

  Yazar
  halfasec
  Günlük kurulumlar
  2
  Toplam kurulumlar
  1.059
  Değerlendirmeler
  12 0 0
  Oluşturulma
  Güncellenme
 9. WeiboPhotoUrlBatchGet - BatchGetWeiboPhotoURL

  Yazar
  枫谷剑仙
  Günlük kurulumlar
  1
  Toplam kurulumlar
  2.528
  Değerlendirmeler
  49 1 0
  Oluşturulma
  Güncellenme

Yazdığınız bir scripti gönderin (ya da nasıl bir tane yazılır öğren)