Greasy Fork is available in English.

Favoriler by Derek Du

 1. 超星网课助手 - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Yazar
  wyn665817
  Günlük kurulumlar
  3.656
  Toplam kurulumlar
  302.288
  Değerlendirmeler
  630 42 2
  Oluşturulma
  Güncellenme
 2. 网盘助手 - 大概是最优雅好用的网盘助手了;插件主要功能有:[1]百度网盘、腾讯微云、蓝奏云万能钥匙 [2]百度网盘生成并展示下载链接 [3]百度网盘分享时自定义提取码

  Yazar
  newday-me
  Günlük kurulumlar
  3.643
  Toplam kurulumlar
  404.094
  Değerlendirmeler
  956 9 2
  Oluşturulma
  Güncellenme
 3. 【全新升级】百度文库原文档免费下载,文档内容自由复制,移除广告;豆丁网文档下载;解除大部分网站操作限制;全网VIP视频免费在线看[支持电视剧免跳出选集] - 【1】可下载百度文库免费和需下载券的原文档[全新升级],文档内容自由复制,移除网页广告(注:下载调用第三方网站数据,该网站首次下载需关注公众号);【2】豆丁文库文档免费下载;【3】解除大部分常用网站的操作限制;【4】全网VIP视频免费看[电视剧免跳出选集,当前适配:爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果、搜狐视频],支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果tv等(注:VIP解析作者会经常更新维护,为更好的服务大家,因此要求大家关注公众号[关注一次即可])

  Yazar
  骚气人生
  Günlük kurulumlar
  3.372
  Toplam kurulumlar
  668.670
  Değerlendirmeler
  1015 8 11
  Oluşturulma
  Güncellenme
 4. 超星网课助手(考试专版) - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Yazar
  wyn665817
  Günlük kurulumlar
  1.429
  Toplam kurulumlar
  157.607
  Değerlendirmeler
  206 4 1
  Oluşturulma
  Güncellenme
 5. 百度网盘直链下载助手 - 【百度网盘直接下载助手 直链加速版】正式更名为【百度网盘直链下载助手】免客户端一键获取百度网盘文件真实下载地址,支持使用IDM,迅雷等下载工具下载

  Yazar
  Dt.LynnTy
  Günlük kurulumlar
  197
  Toplam kurulumlar
  124.642
  Değerlendirmeler
  113 0 2
  Oluşturulma
  Güncellenme

Yazdığınız bir scripti gönderin (ya da nasıl bir tane yazılır öğren)