Greasy Fork is available in English.

Favoriler by Orca17

 1. 解除B站区域限制 - 通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

  Yazar
  ipcjs
  Günlük kurulumlar
  962
  Toplam kurulumlar
  791.669
  Değerlendirmeler
  1636 8 5
  Oluşturulma
  Güncellenme
 2. 贴吧全能助手 - 【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

  Yazar
  忆世萧遥
  Günlük kurulumlar
  241
  Toplam kurulumlar
  300.529
  Değerlendirmeler
  1502 8 5
  Oluşturulma
  Güncellenme
 3. 【全新升级】百度文库原文档免费下载,文档内容自由复制,移除广告;豆丁网文档下载;解除大部分网站操作限制;全网VIP视频免费在线看[支持电视剧免跳出选集] - 【1】可下载百度文库免费和需下载券的原文档[全新升级],文档内容自由复制,移除网页广告(注:下载调用第三方网站数据,该网站首次下载需关注公众号);【2】豆丁文库文档免费下载;【3】解除大部分常用网站的操作限制;【4】全网VIP视频免费看[电视剧免跳出选集,当前适配:爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果、搜狐视频],支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果tv等(注:VIP解析作者会经常更新维护,为更好的服务大家,因此要求大家关注公众号[关注一次即可])

  Yazar
  骚气人生
  Günlük kurulumlar
  2.192
  Toplam kurulumlar
  514.307
  Değerlendirmeler
  642 6 3
  Oluşturulma
  Güncellenme
 4. Bilibili直播间挂机助手 - Bilibili直播间自动签到,领瓜子,参加抽奖,完成任务,送礼等

  Yazar
  SeaLoong
  Günlük kurulumlar
  114
  Toplam kurulumlar
  44.585
  Değerlendirmeler
  290 1 1
  Oluşturulma
  Güncellenme
 5. 视频跳过广告和 VIP 视频解析 - 也许是风格最贴近原视频网站的 VIP 视频解析脚本了,添加的解析按钮样式跟原视频网站已有的按钮一致,不会产生突兀感,支持腾讯视频、爱奇艺、优酷、土豆、芒果 TV、搜狐视频、乐视视频、PPTV等,支持多个解析接口切换,支持自定义接口,支持站内站外解析,支持 Tampermonkey、Violentmonkey、Greasemonkey

  Yazar
  mofiter
  Günlük kurulumlar
  43
  Toplam kurulumlar
  60.106
  Değerlendirmeler
  152 1 1
  Oluşturulma
  Güncellenme
 6. b站首页增加已追番入口 - 在bilibili网页端上方菜单添加[已追番]的入口

  Yazar
  franxx
  Günlük kurulumlar
  4
  Toplam kurulumlar
  3.165
  Değerlendirmeler
  33 0 0
  Oluşturulma
  Güncellenme
 7. Bilibili BigCover - 查看B站封面大图

  Yazar
  xyabc120
  Günlük kurulumlar
  0
  Toplam kurulumlar
  677
  Değerlendirmeler
  10 0 0
  Oluşturulma
  Güncellenme
 8. 微博兴趣推荐重定向 - 从兴趣推荐重定向至主页

  Yazar
  Qommon
  Günlük kurulumlar
  0
  Toplam kurulumlar
  138
  Değerlendirmeler
  3 0 0
  Oluşturulma
  Güncellenme

Yazdığınız bir scripti gönderin (ya da nasıl bir tane yazılır öğren)