Greasy Fork is available in English.

人人影视Auto智慧人生

体验完美人生

Bunlar bu scriptin güncellenmiş kod versiyonlarıdır. Bütün versiyonları göster.

 • v4.4
 • v4.2
 • v4.1
 • v4.0
 • v3.9
 • v3.8
 • v3.7
 • v3.6
 • v3.5
 • v3.4
 • v3.3
 • v3.2
 • v3.1
 • v3.0
 • v2.9
 • v2.9
 • v2.8
 • v2.7.1
 • v2.7
 • v2.6
 • v2.5
 • v2.4 - 嘻嘻嘻
 • v2.3 - 搜索页面跳转优化逻辑…… 添加温馨提示
 • v2.2
 • v2.1
 • v2.0 - v2.0修复微云无法自动填充 搜索界面如果只有一个影视资源自动跳转 不会更新了吧……
 • v0.1.6
 • v0.1.6
 • v0.1.5 - 添加页面页填充微云链接……幸苦68了!
 • v0.1.4
 • v0.1.3
 • v0.1.2
 • v0.1.2
 • v0.1.2
 • v0.1.1
 • v0.1.1
 • v0.1.1
 • v0.1.0
 • v0.1.0 - //v1.0微云自动填充 离线搜索当前的剧名 更新缓存后获得反馈右下角变黑
 • v0.9 - 去除cili001 alert提示烦人干掉他!
 • v0.8 - 更新缓存图标跟随窗口移动
 • v0.7 - 修复选择框超过两位数错位的情况
 • v0.6
 • v0.5
 • v0.4
 • v0.3