Greasy Fork is available in English.

Aşağıdaki unsurlar ve nitelikleri izin verilir. Bu her ikisi için HTML ve Markdown (daha sonra HTML'ye dönüştürülmesi) geçerlidir.

Boşluklar p ya da br elementlerine dönüşecektir. URL'ler otomatik olarak linklenecektir.

Aşağıdaki CSS özelliklerinin tüm elementlerin üstünde izni vardır.

You can reference and link to other Greasy Fork users with the format @UserName or @"User Name" (if the user name has spaces).