Greasy Fork is available in English.

Aşağıdaki unsurlar ve nitelikleri izin verilir. Bu her ikisi için HTML ve Markdown (daha sonra HTML'ye dönüştürülmesi) geçerlidir.

Boşluklar p ya da br elementlerine dönüşecektir. URL'ler otomatik olarak linklenecektir.