Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

已解决-点击下载转圈后AriaNg没有下载

About: Aria2下载助手
November 2019 düzenlendi kategorisi Script tartışmaları Chrome问题:点击下载后,转圈,AriaNg没有任何反应。但是B站是可以下载的。

有些下不了的文件也有你加的提示框:文件因不能下载而忽略........
截图是点过下载按钮之后截图的。
一直都可以使用,速度也是满的。自从前天下了一个11G的游戏,然后昨天就突然下载不了任何文件了。
我试过注册新账号(截图的就是新账号),也是不行。换电脑和浏览器(360)也是不行/笑哭。
大神帮帮忙看下,是拉黑了还是其他什么原因。

Yorumlar

 • 截图上没有与此脚本相关的信息。
  先自己排查一下是否与其他的脚本或浏览器插件扩展冲突了。之前没冲突,但有可能是某个脚本或扩展更新了,然后就……

 • 你打开设置页面看下是不是因为更新脚本之后 jsonrpc 的端口由原来的6800变成6801导致的。如果变成了6801的话改回6800试试。

 • @VeeSong Law 说道:
  你打开设置页面看下是不是因为更新脚本之后 jsonrpc 的端口由原来的6800变成6801导致的。如果变成了6801的话改回6800试试。

  谢谢,我这个设置是6800,一直没改过。

 • November 2019 düzenlendi Chrome

  @zyxubing 说道:
  截图上没有与此脚本相关的信息。
  先自己排查一下是否与其他的脚本或浏览器插件扩展冲突了。之前没冲突,但有可能是某个脚本或扩展更新了,然后就……  **第一张图:加载度盘
  第二张图:仅点击下载按钮
  第三张图:我的设置

  我禁用所有插件(Tampermonkey和浏览器插件),更新到20191125版本,点击下载还是转圈后AriaNg没有反应,B站可以。**

  我看其他人也有类似情况,但是他们截图好像不合适。你看我这截图不知道行不行。

 • hello everyone watches hardcore porn videos free and download it in HD visit watch HD porn and enjoy the videos

 • 截图这样就好了,在第二张却没有错误信息,要不你看到回复后加下内测的那个群,明天在群里说。这个问题还真不好办,之前群里有个说遇到了,可还没等发截图他又说正常了。
 • @VeeSong Law 说道:
  你打开设置页面看下是不是因为更新脚本之后 jsonrpc 的端口由原来的6800变成6801导致的。如果变成了6801的话改回6800试试。

  终于知道你说的错误位置了。我把这里改成6800就可以了。

 • @zyxubing 说道:
  截图这样就好了,在第二张却没有错误信息,要不你看到回复后加下内测的那个群,明天在群里说。这个问题还真不好办,之前群里有个说遇到了,可还没等发截图他又说正常了。

  解决了,是度盘那个设置按钮里面的地址错了。
  我一直以为只需要在AriaNg 设置正确就没问题了。

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .