Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

有没有使用脚本后出现被拉黑限速的?

About: Aria2下载助手
November 2019 düzenlendi kategorisi Script tartışmaları [?]

在以前的测试阶段我自己准备了几个账号,分别作了频繁的下载测试,均未出现被拉黑。

其中包括已经被拉黑的账号,就是下载速度限制到10kb以内的那种。测试结果是第一次使用速度也很慢,只有100kb多速度,但两天后这个账号就能基本稳定的满速下载了。过去要解锁需要一周甚至一个月的时间,这个账号以前就是专门用于pandownload的。因而我得出的结论是不会再被拉黑,但以前这个脚本没人用,我也只能一个人进行测试。此脚本也是在诸多第三方下载的脚本或软件凉了后再渐渐有人使用,所以目前根据一些朋友反馈信息来看,貌似一切都没有这么简单。

顺便解释一下,从分享链接入手解析高速下载地址当然是目前最好的方法(其他仍没有凉的第三方基本都是使用这套),但官方也对此加强了针对。故而需要另外架设服务器来应对,这个我负担不起,所以只能放弃了。分享页面请转存后再到我的网盘进行下载操作。

另外再说一个小技巧,官方客户端有个提速试用的功能,没有试用机会的可以安装手机版看广告来获取试用次数。操作方法是停掉脚本这边的下载,使用客户端的提速试用,在试用时间结束前取消掉客户端的下载,然后再来开启脚本这边的下载,反复操作几次就能解决限速。注意全程只能存在一个下载,不能两边都同时下载。

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .