Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

用的官方ID还是限速了

About: 网盘助手
March 27 düzenlendi kategorisi Script tartışmaları [?]

用的官方ID还是限速了

Yorumlar

 • 实际测试,使用IDM下载速度能稳定在700K每秒。
  我暂时没有发现可以绕过这个限速的方法,所以脚本还没有这个功能。

  关于自定义应用ID,这是个实验功能,实际效果未知。
  这个我在脚本介绍里有做说明,我也没能测试出具体作用。

  如果你发现哪个脚本已经实现了绕过限速这个功能,还请希望能推荐给我,谢谢!!

 • 一个多星期前的一天,我偶然试用网盘助手(老版本)来下载云盘的极大文件(超过3.5GB),突然发现不但可以下载大文件,而且也没限速,可达到8~9mbps,非常快。由于时间已晚,很多平时都无法下载的大文件只好准备第二天做了。结果第二天起来后,超过300MB的文件就不能下载了,而且小文件也限速了(<100kbps)。目前这个版本可达到800kbps,虽然比那一天的慢多了,但还是workable。多谢了!!!

 • 昨天下载了几个大文件后,几天又不工作了。百度云盘随时都在改动。

 • ID修改成(778750)即可

 • @CLF184 说道:
  ID修改成(778750)即可

  这个ID是什么意思啊

Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .