Greasy Fork is available in English.

inDarkness

Script Sets

 • AC-我的收藏: <h3>【我觉得特别好用的脚本】</h3> View scripts

สคริปต์

 1. AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列 - 1.繞過百度、搜狗、谷歌、好搜搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂 2.新增拦截百度百家号的无用推广数据-支持其他站点 3.去除百度的多余广告 4添加Favicon显示 5.页面CSS 6.添加计数 7.开关选择以上功能

  ผู้เขียน
  inDarkness
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  1,486
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  882,767
  คะแนน
  3657 13 5
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 2. AC-baidu: 优化百度、搜狗、谷歌搜索结果之重定向 lite - 1.繞過百度、搜狗搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂

  ผู้เขียน
  inDarkness
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  7
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  5,941
  คะแนน
  54 0 0
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 3. AC-从Google Baidu Bing搜索结果中屏蔽卡饭教程 - 从Google Baidu Bing Haosou Youdao搜索结果中屏蔽'卡饭教程'

  ผู้เขียน
  inDarkness
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  5,727
  คะแนน
  133 1 0
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 4. AC-从谷歌 百度 必应搜索结果中屏蔽自定义关键字 - 从谷歌 百度 必应搜索结果中屏蔽自定义关键字,关键字自己确定吧,想想大概2-3个版本就不会更新了,因为每个人的关键字不一样

  ผู้เขียน
  inDarkness
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  918
  คะแนน
  19 0 0
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 5. AC-百度去广告 - 去掉百度的推广链接

  ผู้เขียน
  inDarkness
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  3,931
  คะแนน
  37 0 0
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 6. AC-美化百度-谷歌-必应-搜狗搜索结果之Favicon的显示 - 美化百度、谷歌、必应、搜狗的搜索结果,显示网站的favicon图标,看着更好看

  ผู้เขียน
  inDarkness
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  3,167
  คะแนน
  49 0 0
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ
 7. 禁止贴吧私信页面二维码 - try to take over the world!

  ผู้เขียน
  inDarkness
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  61
  คะแนน
  0 0 0
  สร้างเมื่อ
  อัปเดตเมื่อ