Greasy Fork is available in English.

Report user

Darias

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

See all user activity.

Script Sets

สคริปต์

 1. Padavan Tiếng Việt | 2.2.2.1 JS - Giao diện tiếng Việt cho Padavan

  ผู้เขียน
  Darias
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  23
  คะแนน
  0 0 0
  สร้างเมื่อ
  01-04-2020
  อัปเดตเมื่อ
  01-04-2020
 2. web.avjie.com Việt hóa JS - Giao diện tiếng Việt cho web.avjie.com

  ผู้เขียน
  Darias
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  43
  คะแนน
  0 0 0
  สร้างเมื่อ
  06-04-2020
  อัปเดตเมื่อ
  19-10-2020
 3. Breed Việt hóa JS - Giao diện tiếng Việt cho Breed BootLoader

  ผู้เขียน
  Darias
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  39
  คะแนน
  0 0 0
  สร้างเมื่อ
  10-04-2020
  อัปเดตเมื่อ
  10-04-2020
 4. Chỉnh sửa giao diện vOz JS - Thêm phân cách giữa các bình luận (bị Adblock ẩn đi), kéo giãn giao diện rộng hơn

  ผู้เขียน
  Darias
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  11
  คะแนน
  0 0 0
  สร้างเมื่อ
  13-08-2021
  อัปเดตเมื่อ
  13-08-2021
 5. Chỉnh sửa giao diện vOz JS - Thêm phân cách giữa các bình luận (bị Adblock ẩn đi), kéo giãn giao diện rộng hơn

  ผู้เขียน
  Darias
  จำนวนติดตั้งประจำวัน
  0
  จำนวนติดตั้งทั้งหมด
  3
  คะแนน
  0 0 0
  สร้างเมื่อ
  23-09-2021
  อัปเดตเมื่อ
  23-09-2021