Greasy Fork is available in English.

超星尔雅MOOC学习通章节挂机助手【2022/3/19】【一亿题库】

发现很多脚本并不能搜索选项,空闲时间开发同时搜索【标题】【选项】和【超星id】能够更加精准并迅速的找到答案[高准确率带选项查询,急速响应,任何问题及时联系群主更新]自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

Filter: 30 วันที่ผ่านมา 365 วันที่ผ่านมา ตลอดเวลา

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2024-03-24 121 3,644
2024-03-25 95 3,900
2024-03-26 112 3,879
2024-03-27 115 3,722
2024-03-28 103 3,690
2024-03-29 101 3,511
2024-03-30 81 3,317
2024-03-31 100 3,398
2024-04-01 110 3,640
2024-04-02 105 3,538
2024-04-03 78 3,238
2024-04-04 65 2,816
2024-04-05 73 2,909
2024-04-06 80 3,298
2024-04-07 74 3,687
2024-04-08 93 3,665
2024-04-09 116 3,803
2024-04-10 110 3,582
2024-04-11 111 3,638
2024-04-12 90 3,570
2024-04-13 117 3,490
2024-04-14 94 3,376
2024-04-15 104 3,626
2024-04-16 89 3,626
2024-04-17 92 3,654
2024-04-18 89 3,575
2024-04-19 71 3,552
2024-04-20 70 3,312
2024-04-21 90 3,411
2024-04-22 50 1,459
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV