Greasy Fork is available in English.

Google Infinite Scroll (+ ไอคอนไซต์)

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google Search ที่แสดงผลการค้นหาการค้นหาแบบไม่ จำกัด และไอคอนไซต์ร่วมกัน

นี่คือเวอร์ชันทั้งหมดของสคริปต์นี้ แสดงเฉพาะเวอร์ชันที่โค้ดมีการเปลี่ยนแปลง