Greasy Fork is available in English.

Bilibili 哔哩哔哩阻止动态点击正文跳转

阻止动态点击正文跳转动态页面

ติดตั้งสคริปต์นี้?
สคริปต์ที่แนะนำของผู้เขียน

คุณอาจชื่นชอบ Bilibili 哔哩哔哩查看原图

ติดตั้งสคริปต์นี้
ผู้เขียน
神代綺凛
จำนวนติดตั้งประจำวัน
0
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
139
คะแนน
1 0 0
เวอร์ชัน
1.1.4
สร้างเมื่อ
11-12-2021
อัปเดตเมื่อ
27-01-2023
สัญญาอนุญาต
MIT
ปรับใช้กับ

阻止动态点击正文跳转动态页面,点击话题、链接等不受影响

普通动态可通过点击动态发布时间打开(官方即支持,未改动)

转发动态的原动态不做处理,仍为点击正文会跳转(由于各种原因导致过于麻烦所以决定不处理)