Greasy Fork is available in English.

通用视频搜索

视频匹配搜索:爱优腾、B站、芒果TV、搜狐、乐视、1905、PPTV、西瓜

ผู้เขียน
tutu辣么可爱
จำนวนติดตั้งประจำวัน
1
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
10,034
คะแนน
3 0 0
เวอร์ชัน
1.5.1
สร้างเมื่อ
22-11-2021
อัปเดตเมื่อ
21-04-2022
สัญญาอนุญาต
MIT
ปรับใช้กับ

一个非常简单、干净的纯JS视频查找脚本,自动查找匹配和当前视频相同或相似的第三方网站资源。
脚本中出现的广告均来自匹配出的资源所属的第三方网站,不建议相信这些广告。
支持自定义按钮位置造型等,已尽量同时适配PC与移动式设备。
由于未导入jquery等第三方库,也没有调用油猴专属接口,因此理论上via之类的浏览器也能使用。
点击按钮弹出播放线路菜单,再次点击隐藏播放线路菜单。
长按按钮显示脚本设置,再次长按或点击设置页内的关闭按钮隐藏设置页。
注意:脚本设置仅针对同主机、同ua生效。例如,在pc版腾讯视频内对脚本进行的设置,则设置内容无法在移动版腾讯视频生效,也无法在其他视频网站生效。