Greasy Fork is available in English.

好书友

好书友自动领取在线奖励

ผู้เขียน
ashcarbide
จำนวนติดตั้งประจำวัน
0
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
219
คะแนน
2 0 0
เวอร์ชัน
0.8
สร้างเมื่อ
01-09-2021
อัปเดตเมื่อ
31-01-2022
สัญญาอนุญาต
none
ปรับใช้กับ

打开好书友首页 https://www.58shuyou.com/index.php
然后保持一直在线、页面不要休眠就可以了
(针对Microsoft Edge 设置--系统--优化性能--从不让这些站点进入睡眠状态--添加 [*.]58shuyou.com )