Greasy Fork is available in English.

超星/学习通||支持视频||考试||测试

轻轻松松完成,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验考试自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数||可以自己配置修改

Filter: Last 30 days Last 365 days All time

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2023-02-24 9 329
2023-02-25 16 300
2023-02-26 11 316
2023-02-27 10 356
2023-02-28 9 335
2023-03-01 10 343
2023-03-02 15 349
2023-03-03 24 323
2023-03-04 20 318
2023-03-05 11 324
2023-03-06 23 353
2023-03-07 15 350
2023-03-08 24 352
2023-03-09 25 360
2023-03-10 15 341
2023-03-11 10 331
2023-03-12 16 312
2023-03-13 19 364
2023-03-14 18 328
2023-03-15 29 358
2023-03-16 29 344
2023-03-17 18 330
2023-03-18 27 299
2023-03-19 5 295
2023-03-20 25 343
2023-03-21 17 350
2023-03-22 10 356
2023-03-23 27 312
2023-03-24 17 326
2023-03-25 18 231
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV