Greasy Fork is available in English.

ค้นหารูปภาพของ Google | มิติแสดงภาพ

แสดงขนาดของภาพแต่ละภาพขนาดย่อในการค้นหาหน้าผลการค้นหาภาพ𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲

นี่คือเวอร์ชันของสคริปต์นี้ที่โค้ดมีการอัปเดต แสดงเวอร์ชันทั้งหมด