Greasy Fork is available in English.

贴吧自动签到&一键签到&慢速自动签到

’一键签到‘支持的贴吧数量有限,除非开会员,因为是直接用贴吧电脑端的api,和电脑端贴吧主页那里点击一键签到一个效果(每日北京时间0:00至1:00无法使用)。慢速自动签到目前还没什么用。

นี่คือเวอร์ชันของสคริปต์นี้ที่โค้ดมีการอัปเดต แสดงเวอร์ชันทั้งหมด