Greasy Fork is available in English.

Forum Grandmaster for Discuz! (Final Version)

🔊论坛网站页面美化、广告移除、功能增强。美轮美奂的视觉享受,安然恬静的论坛时光……

ผู้เขียน
hostname
จำนวนติดตั้งประจำวัน
1
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
37,369
คะแนน
248 4 3
เวอร์ชัน
0.3.71
สร้างเมื่อ
10-04-2020
อัปเดตเมื่อ
04-11-2021
ความเข้ากันได้
เข้ากันได้กับ Firefox เข้ากันได้กับ Chrome เข้ากันได้กับ Opera เข้ากันได้กับ Safari เข้ากันได้กับ Edge
สัญญาอนุญาต
MPL-2.0
ปรับใช้กับ

论坛大师 – Discuz!

GitHub Greasy Fork Mozilla Public License Repo size Code size

功能简介

 • 界面美化
 • 广告移除
 • 功能增强
 • 场景模式(多种场景模式随意切换)
 • 每日签到(一键完成论坛每日任务)
 • 状态显示(在线状态:🌝 离线状态:🌚)
 • 大师徽章(显示论坛大师荣誉徽章)
 • 免疫过滤(免疫敏感内容过滤系统)
 • 回帖辅助(解除回帖字数限制并强制显示(通过插入GIF))
 • 更多功能在此不多做赘述,欢迎使用……

支持列表(理论支持所有 Discuz! 论坛)

 • 吾爱破解
 • Chiphell
 • 恩山无线论坛
 • 卡饭论坛
 • 全球主机交流论坛
 • 远景论坛(微软极客社区)
 • 赚客吧
 • 我爱卡论坛
 • 移动叔叔论坛
 • 福步外贸论坛
 • 火绒安全论坛
 • 隔壁网
 • 广告中国
 • 富贵论坛
 • 爱好论坛
 • 矿渣社区
 • 我的世界中文论坛
 • ……

场景模式

 • 标准模式:完整功能(默认);
 • 家庭模式:屏蔽自定义头像(恢复论坛默认头像)、隐藏论坛用户签名中的图片;
 • 办公模式:屏蔽自定义头像(使用办公图标头像)、缩小头像、简化头像下方信息、移除帖子背景图片、隐藏论坛用户签名。

补充说明

 • 想要使用油猴脚本,需要先安装 油猴脚本管理扩展(浏览器扩展程序);
 • 论坛大师油猴脚本支持 TampermonkeyViolentmonkey(暴力猴)(浏览器扩展程序);
 • 某些浏览器安装扩展程序之后需要重启浏览器才会生效;
 • 论坛大师油猴脚本在 网站主页 是不生效的,需要打开帖子才会生效;
 • 点击 场景模式 按钮即可切换到下一个场景模式,切换场景模式之后需要刷新页面才会生效;
 • 论坛 用户信息 选项卡中显示的 在线状态 是不准确的,请依论坛大师显示的 在线状态 为准;
 • 没有开启论坛大师的用户看不到自己和别人的 徽章,只有开启论坛大师才可以看到自己和别人的 徽章
 • 论坛 快捷回复 快捷键是 Ctrl + Enter 和 Alt + S(没错,和用鼠标点击 发表回复 效果相同);
 • 移除部分含有广告内容的帖子(我们保证不因个人喜好移除非广告帖子)。

效果展示

功能强化

界面优化

头像美化

兼容

Chrome Edge Firefox Opera Safari

开源地址

Forum Grandmaster for Discuz! – GitHub

Forum Grandmaster for Discuz! – Greasy Fork

安装地址(任选其一)

Click to install Forum Grandmaster for Discuz! – GitHub

Click to install Forum Grandmaster for Discuz! – Greasy Fork