Greasy Fork is available in English.

吾爱破解论坛页面精简美化

吾爱破解论坛(www.52pojie.cn)帖子页面内容精简和样式美化,包括去除页面广告、自动点击签到按钮、页面宽度调整(方便大屏用户)、回帖作者信息栏精简、回帖作者头像变圆形、回帖栏高度适当降低、帖子图片加阴影和间距(白色背景图片可视性更高)、移除回帖框背景图、移除顶部工具条和背景图案、移除底部免责申明等等,页面访问速度大大提升。

ติดตั้งสคริปต์นี้?
สคริปต์ที่แนะนำของผู้เขียน

คุณอาจชื่นชอบ 百度搜索去广告+百度页面美化【代码精简高效】

ติดตั้งสคริปต์นี้
ผู้เขียน
Tsing
จำนวนติดตั้งประจำวัน
2
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
11,268
คะแนน
82 1 0
เวอร์ชัน
1.3
สร้างเมื่อ
09-12-2019
อัปเดตเมื่อ
30-06-2020
สัญญาอนุญาต
ไม่มี
ปรับใช้กับ

这款脚本可以精简和美化 吾爱破解论坛(www.52pojie.cn)的帖子页面。
包括但不限于以下功能:


1. 去除帖子内嵌广告和底部广告;
2. 每天首次访问时自动点击签到按钮;
3. 调整大屏下的页面宽度(从100%到80%),方便大屏用户阅读帖子;
4. 精简了回帖作者信息栏,移除了用户组、精华帖数量、威望值、热心值、悬赏值、听众、贡献值、违规次数、吾爱币数量、注册时间以及注册按钮等无关信息;
5. 将回帖作者头像变成圆形和白边,尺寸适当变小,作者昵称居中并去除下划线,总体颜值更高;
6. 回帖栏高度适当降低,避免一句话回复时空隙太大的情况;
7. 帖子图片加上阴影和间距,这样白色背景图片的可视性更高;
8. 移除回帖框背景图,避免干扰。
9. 移除顶部无用的工具条;
10. 移除Logo栏中的背景图案;
11. 移除底部红色字体的免责申明;
12. 优化部分元素的CSS样式,大大提升页面访问速度。

优化前
优化后