Greasy Fork is available in English.

ZFDev-最强百度网盘-生成文件树

百度网盘中生成所在目录的文件树txt文件, 并保存到网盘.

ผู้เขียน
greendev
จำนวนติดตั้งประจำวัน
0
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
2,882
คะแนน
45 0 0
เวอร์ชัน
0.5
สร้างเมื่อ
อัปเดตเมื่อ
สัญญาอนุญาต
ไม่มี
ปรับใช้กับ

ZFDev-最强百度网盘之生成文件树 -V0.5 支持更新分享页

功能

百度网盘中,生成所在目录的文件树txt文件, 并保存到网盘. 操作模拟

分享页面

分享页面 分享页面结果

使用方法

  1. 进入百度网盘 / 分享的文件页面
  2. 在菜单栏, 点击"生成文件树"
  3. 选择“生成模式”生成
  4. 生成结果 (后台启动,目录数量差异耗时不同, 请耐心等待, 请勿刷新页面)
  5. 提示生成成功,保存到网盘 (目录数量差异耗时不同, 请耐心等待, 可使用网盘的"刷新"功能,不是浏览器的刷新!!!)
  6. 保存成功后, 会在网盘中成功tree.txt文件

如何选择模式?

1.默认模式

采用“单线程”模式,每次查询一条网盘数据。

2.快速模式

无限制访问网盘数据,如果选择目录下的文件夹很多,此模式会明显提升生成速度。但频繁使用,网盘会被临时限制,导致网盘无法使用。

文件大小属性与目录层次

根目录显示的文件大小是准确的。 当设置目录大小后,文件夹后面显示的是可见文件的大小。

注意

如果打开的目录(你能看到的位置)文件数量超过100个。请下拉,等文件全部加载后再使用!! 因为加了缓存(同一个目录同一"层次"设置), 所以如果获取失败, 需要刷新后, 再生成!

更新

  • V0.5 在分享页面也能用了, 可直接复制结果; 去除当前目录以的文件夹名称;
  • V0.3 添加功能:文件大小属性,可设置需生成的目录层次
  • V0.2 两个模式可选
  • V0.1 XXX

推荐


查看还有哪些好用的插件!