Greasy Fork is available in English.

bilibili直播间工具

可配置 直播间切换勋章/头衔、网页全屏发送弹幕、轮播显示链接(仅限HTML5)

ติดตั้งสคริปต์นี้?
สคริปต์ที่แนะนำของผู้เขียน

คุณอาจชื่นชอบ bilibili网页端添加APP首页推荐

ติดตั้งสคริปต์นี้
ผู้เขียน
indefined
จำนวนติดตั้งประจำวัน
2
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
9,179
คะแนน
90 0 0
เวอร์ชัน
0.5.51
สร้างเมื่อ
29-05-2018
อัปเดตเมื่อ
21-03-2023
สัญญาอนุญาต
MIT
ปรับใช้กับ

bilibili直播间工具

脚本发布页

个人脚本仓库

问题反馈到这里

提交问题前请仔细读完说明和使用须知


功能

 • 替换弹幕发送框下的勋章、头衔按钮功能,详细功能如下
  • 勋章按钮提供切换/取消佩戴勋章、硬币直接购买勋章(已失效)、勋章直播间转跳功能
  • 头衔按钮提供头衔切换/取消佩戴功能
 • 全屏可用发送弹幕(仅限HTML5播放器)
 • 轮播视频时在标题添加视频转跳连接(仅限HTML5播放器)
 • 直播时间同步(直接跳到播放缓冲区最前)
 • 亿元等其它礼物(摆设

功能预览

设置

勋章


兼容性

 • 本脚本使用了较新的ES6+和HTML5 API,比较旧的浏览器版本可能不兼容
 • chrome 72 @ Tampermonkey 4.7/4.8 测试通过
 • 火狐 64 @ Tampermonkey 4.8 、Violentmonkey v2.10 测试通过
 • 不兼容GreaseMonkey4
 • 其它浏览器和脚本管理器未知

使用须知

 • 切换头衔成功之后,发送弹幕别人看到的就是切换后的头衔,但是自己要刷新直播间才能看到效果
 • 如果你头衔/勋章很多,取决于你的浏览器和系统,头衔列表可能会出现比较难看的滚动条

设置存储相关

 • 本脚本会优先尝试脚本管理器提供的GM3以前的存储API存取配置
  • 如果无法获得脚本管理器提供存储API,会使用浏览器原生localStorage存储

关于其它礼物的特别说明

 • 里面的东西都是官方接口直接列出来的,有什么东西能不能用我也不知道
 • 除了辣条都没有实际购买赠送过,自行决定是否使用并承担风险
 • 基本属于查看礼物用的摆设,如果不想看到在设置里关掉即可