Greasy Fork is available in English.

Spotify Web - คัดลอกข้อมูลเพลง

เพิ่มรายการในเมนูบริบทที่คัดลอกชื่อเพลงและศิลปินที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด

ติดตั้งสคริปต์นี้?
สคริปต์ที่แนะนำของผู้เขียน

คุณอาจชื่นชอบ Spotify Genius Lyrics

ติดตั้งสคริปต์นี้
// ==UserScript==
// @name         Spotify Web - Copy track info to clipboard
// @name:es       Spotify Web - Copiar info de la canción
// @name:pt       Spotify Web - Copiar info da canción
// @name:it       Spotify Web - Copia l'informazione sul brano
// @name:fr       Spotify Web - Copier les informations de titre
// @name:zh-TW      Spotify Web - 複製歌曲信息
// @name:zh-CN      Spotify Web - 复制歌曲信息
// @name:zh       Spotify Web - 复制歌曲信息
// @name:ar       Spotify Web - انسخ معلومات الأغنية
// @name:iw       Spotify Web - העתקת מידע השיר
// @name:ru       Spotify Web - Копировать данные трека
// @name:id       Spotify Web - Salin Informasi Lagu
// @name:ms       Spotify Web - Salin Maklumat Lagu
// @name:de       Spotify Web - Songinformation kopieren
// @name:ja       Spotify Web - 曲情報をコピー
// @name:pl       Spotify Web - Skopiuj informacje o utworze
// @name:cs       Spotify Web - Kopírovat informace o skladbě
// @name:el       Spotify Web - Αντιγραφή πληροφοριών τραγουδιού
// @name:hu       Spotify Web - Dal adat másolása
// @name:tr       Spotify Web - Şarkı Bilgilerini Kopyala
// @name:th       Spotify Web - คัดลอกข้อมูลเพลง
// @name:vi       Spotify Web - Sao chép Thông tin Bài hát
// @name:sv       Spotify Web - Kopiera sånginfoen
// @name:nl       Spotify Web - Info van nummer kopiëren
// @description     Adds an entry in the context menu that copies the selected song name and artist to the clipboard
// @description:es    Agrega una entrada en el menú contextual que copia el nombre de la canción y el artista seleccionados al portapapeles
// @description:pt    Adiciona uma entrada no menu de contexto que copia o nome da música selecionada e o artista para a área de transferência
// @description:it    Aggiunge una voce nel menu contestuale che copia il nome del brano e l'artista selezionati negli appunti
// @description:fr    Ajoute une entrée dans le menu contextuel qui copie le nom de la chanson et l'artiste sélectionnés dans le presse-papiers
// @description:zh-TW  在上下文菜單中添加一個條目,該條目將選定的歌曲名稱和歌手複製到剪貼板
// @description:zh-CN  在上下文菜单中添加一个条目,将选定的歌曲名称和歌手复制到剪贴板
// @description:zh    在上下文菜单中添加一个条目,将选定的歌曲名称和歌手复制到剪贴板
// @description:ar    أضف إدخالاً في قائمة السياق ينسخ اسم الأغنية والفنان المحدد إلى الحافظة
// @description:iw    הוסף ערך בתפריט ההקשר שמעתיק ללוח הלוח את שם השיר והאמן שנבחרו
// @description:ru    Добавить пункт контекстного меню, копирующий имя выбранной песни и исполнителя в буфер обмена.
// @description:id    Tambahkan entri menu konteks yang menyalin nama lagu dan artis yang dipilih ke clipboard
// @description:ms    Tambahkan entri menu konteks yang menyalin nama lagu dan artis yang dipilih ke papan keratan
// @description:de    Fügt einen Eintrag im Kontextmenü hinzu, der den ausgewählten Songnamen und Interpreten in die Zwischenablage kopiert
// @description:ja    選択した曲名とアーティストをクリップボードにコピーするエントリをコンテキストメニューに追加します
// @description:pl    Dodaje wpis w menu kontekstowym, który kopiuje wybrany tytuł utworu i wykonawcę do schowka
// @description:cs    Přidá položku do místní nabídky, která zkopíruje název vybrané skladby a umělce do schránky
// @description:el    Προσθέτει μια καταχώριση στο μενού περιβάλλοντος που αντιγράφει το επιλεγμένο όνομα τραγουδιού και τον καλλιτέχνη στο πρόχειρο
// @description:hu    Hozzáad egy bejegyzést a helyi menübe, amely átmásolja a kiválasztott dal nevét és előadót a vágólapra
// @description:tr    Bağlam menüsüne seçili şarkı adını ve sanatçıyı panoya kopyalayan bir giriş ekler
// @description:th    เพิ่มรายการในเมนูบริบทที่คัดลอกชื่อเพลงและศิลปินที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด
// @description:vi    Thêm một mục vào menu ngữ cảnh để sao chép tên bài hát và nghệ sĩ đã chọn vào khay nhớ tạm
// @description:sv    Lägger till en post i snabbmenyn som kopierar det valda låtnamnet och artisten till Urklipp
// @description:nl    Voegt een item toe aan het contextmenu dat de geselecteerde songnaam en artiest naar het klembord kopieert
// @namespace      https://openuserjs.org/users/cuzi
// @icon         https://open.spotify.com/favicon.ico
// @version       15
// @license       MIT
// @copyright      2020, cuzi (https://openuserjs.org/users/cuzi)
// @require       https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js
// @grant        GM.setClipboard
// @grant        GM_setClipboard
// @match        https://open.spotify.com/*
// @sandbox       JavaScript
// ==/UserScript==

// ==OpenUserJS==
// @author    cuzi
// ==/OpenUserJS==

/* globals $, GM, GM_setClipboard */

'use strict';

(function () {
 const translations = {
  en: ['Copy track info', 'Copied: %s'],
  es: ['Copiar info de la canción', 'Copiado: %s'],
  pt: ['Copiar info da canción', 'Copiado: %s'],
  it: ['Copia l\'informazione', 'Copiato: %s'],
  fr: ['Copier les informations de titre', '%s copié'],
  'zh-HK': ['Copy track info', 'Copied: %s'],
  'zh-TW': ['複製歌曲信息', '已復制: %s'],
  zh: ['复制歌曲信息', '已複製: %s'],
  ar: ['انسخ معلومات الأغنية', '%s :تمّ نسخ'],
  iw: ['העתקת מידע השיר', '%s :הועתק'],
  ru: ['Копировать данные трека', 'Скопирована: %s'],
  id: ['Salin Informasi Lagu', 'Disalin: %s'],
  ms: ['Salin Maklumat Lagu', 'Disalin: %s'],
  de: ['Songinformation kopieren', '%s kopiert'],
  ja: ['曲情報をコピー', '%s をコピーしました'],
  pl: ['Skopiuj informacje o utworze', '%s skopiowano'],
  cs: ['Kopírovat informace o skladbě', '%s byl zkopírován'],
  el: ['Αντιγραφή πληροφοριών τραγουδιού', '%s αντιγράφηκε'],
  hu: ['Dal adat másolása', '%s másolva'],
  tr: ['Şarkı Bilgilerini Kopyala', '%s kopyalandı'],
  th: ['คัดลอกข้อมูลเพลง', '%s ไปที่คลิปบอร์ดแล้ว'],
  vi: ['Sao chép Thông tin Bài hát', '%s đã được sao chép'],
  sv: ['Kopiera sånginfoen', '%s kopierad'],
  nl: ['Info van nummer kopiëren', '%s gekopieerd']
 }
 let [menuString, copiedString] = translations.en
 for (const lang in translations) {
  if (navigator.language.startsWith(lang)) {
   [menuString, copiedString] = translations[lang]
   // console.log(lang + ' <- ' + navigator.language)
   break
  }
 }

 let showInfoID
 const showInfo = function (str) {
  window.clearTimeout(showInfoID)
  if (!document.getElementById('copied_song_info_outer')) {
   document.head.appendChild(document.createElement('style')).innerHTML = '#copied_song_info_outer {z-index: 20000;height:0;margin: -62px auto 0;padding-bottom: 62px;pointer-events: none;display: inline-block;}#copied_song_info_inner {max-width: none;display: inline-block;background: #2e77d0;border-radius: 8px;box-shadow: 0 4px 12px 4px rgba(0,0,0,.5);color: #fff;font-size: 16px;line-height: 20px;max-width: 450px;opacity: 1;padding: 12px 36px;text-align: center;transition: none .5s cubic-bezier(.3,0,.4,1);transition-property: opacity;}'
   $('<div id="copied_song_info_outer"><div id="copied_song_info_inner"></div></div>').appendTo('.Root__main-view')
  }
  const copiedSongInfoOuter = $('#copied_song_info_outer')
  const copiedSongInfoInner = $('#copied_song_info_inner')

  copiedSongInfoOuter.css('display', 'inline-block')
  copiedSongInfoInner.css('opacity', 1)
  copiedSongInfoInner.html(str.replace('\n', '<br>\n'))

  showInfoID = window.setTimeout(function () {
   copiedSongInfoInner.css('opacity', 0)
   showInfoID = window.setTimeout(function () {
    copiedSongInfoOuter.css('display', 'none')
   }, 700)
  }, 4000)
 }

 const getSongTitle = function ($titlenodes) {
  let titleText

  if ($titlenodes && $titlenodes.length > 0) {
   titleText = $titlenodes.text()
   if (titleText && titleText.trim()) {
    return titleText.trim()
   }
  }

  if ($('.track-info__name').length > 0) {
   titleText = $('.track-info__name')[0].innerText
   if (titleText && titleText.trim()) {
    return titleText.trim()
   }
  }

  return ''
 }

 const getArtistName = function ($artistnodes) {
  let artistText

  if (typeof $artistnodes === 'string') {
   return $artistnodes.trim()
  }

  if ($artistnodes) {
   const artistTextNodes = $artistnodes.not((i, e) => e.className)
   if (artistTextNodes.length === 1) {
    artistText = artistTextNodes.text()
    if (artistText && artistText.trim()) {
     return artistText.trim()
    }
   } else if (artistTextNodes.length > 1) {
    artistText = artistTextNodes.map((i, e) => e.textContent.trim()).get()
    artistText = artistText.join(', ')
    return artistText.trim()
   }

   // In playlist:
   if ($artistnodes.find('.ellipsis-one-line').length > 0) {
    artistText = $artistnodes.find('.ellipsis-one-line')[0].innerText
    if (artistText && artistText.trim()) {
     return artistText.trim()
    }
   }
   if ($artistnodes.find('.standalone-ellipsis-one-line').length > 0) {
    artistText = $artistnodes.find('.standalone-ellipsis-one-line')[0].innerText
    if (artistText && artistText.trim()) {
     return artistText.trim()
    }
   }

   // Something else, just accumulate all artist links: <a href="/artist/ARTISTID">Artistname</a>
   if ($artistnodes.find('a[href^="/artist/"]').length > 0) {
    return $.map($artistnodes.find('a[href^="/artist/"]'), (element) => $(element).text().trim()).join(', ')
   }
  }

  if (document.location.pathname.startsWith('/artist/')) {
   if ($('.content.artist>div h1').length > 0) {
    artistText = $('.content.artist>div h1')[0].textContent
    if (artistText && artistText.trim()) {
     return artistText.trim()
    }
   } else {
    if ($('.Root__main-view h1').length > 0) {
     artistText = $('.Root__main-view h1')[0].textContent
     if (artistText && artistText.trim()) {
      return artistText.trim()
     }
    }
   }
  }

  if (document.location.pathname.startsWith('/album/')) {
   artistText = document.querySelector('.os-content h1').textContent
   if (artistText && artistText.trim()) {
    return artistText.trim()
   }
  }

  if ($('.track-info__artists').length > 0) {
   artistText = $('.track-info__artists')[0].innerText
   if (artistText && artistText.trim()) {
    return artistText.trim()
   }
  }

  return ''
 }

 const populateContextMenu = function (ev) {
  console.debug('populateContextMenu')
  let $this = $(this)

  let menu = $('.react-contextmenu--visible')
  if (!menu[0]) {
   menu = $('#context-menu-root')
  }
  if (!menu[0]) {
   menu = $('#context-menu')
  }

  let title = $this.find('.tracklist-name')
  if (title.length === 0) {
   title = $this.find('div[data-testid="tracklist-row"] .standalone-ellipsis-one-line')
  }
  if (title.length === 0) {
   title = $this.find('div[role="gridcell"] img').parent().find('.standalone-ellipsis-one-line')
  }
  if (title.length === 0 && $this.hasClass('now-playing')) {
   title = $this.find('.ellipsis-one-line>.ellipsis-one-line').eq(0)
  }
  let artist = $this.find('.artists-album span')
  if (artist.length === 0 && $this.hasClass('now-playing')) {
   artist = $this.find('.ellipsis-one-line>.ellipsis-one-line').eq(1)
  }
  if (artist.length === 0 && title.length === 0 && $this.find('[data-testid="nowplaying-track-link"]')) {
   title = $this.find('[data-testid="nowplaying-track-link"]')
   artist = $this.find('[data-testid="nowplaying-artist"]')
  }
  if (artist.length === 0) {
   if ($this.find('.second-line').length !== 0) {
    artist = $this.find('.second-line') // in playlist
   }
   if ($this.parents('.now-playing').length !== 0) {
    // Now playing bar
    $this = $($this.parents('.now-playing')[0])
    if ($this.find('.ellipsis-one-line a[href^="/artist/"]').length !== 0) {
     artist = $this.find('.ellipsis-one-line a[href^="/artist/"]')
     title = $this.find('a[data-testid="nowplaying-track-link"]')
    }
   }
   if ($this.parents('.Root__now-playing-bar').length !== 0) {
    // New: Now playing bar 2021-09
    $this = $($this.parents('.Root__now-playing-bar')[0])
    if ($this.find('.ellipsis-one-line a[href^="/artist/"],.standalone-ellipsis-one-line a[href^="/artist/"]').length !== 0) {
     artist = $this.find('.ellipsis-one-line a[href^="/artist/"],.standalone-ellipsis-one-line a[href^="/artist/"]')
     title = $this.find('.ellipsis-one-line a[href^="/album/"],.ellipsis-one-line a[href^="/track/"],.standalone-ellipsis-one-line a[href^="/album/"],.standalone-ellipsis-one-line a[href^="/track/"]')
    } else if ($this.find('[data-testid="context-item-info-artist"]').length !== 0) {
     artist = $this.find('a[data-testid="context-item-info-artist"][href^="/artist/"],[data-testid="context-item-info-artist"] a[href^="/artist/"]')
     title = $this.find('[data-testid="context-item-info-title"] a[href^="/album/"],[data-testid="context-item-info-title"] a[href^="/track/"]')
    } else if ($this.find('a[href^="/artist/"],a[href^="/album/"],a[href^="/track/"]').length > 1) {
     artist = $this.find('a[href^="/artist/"]')
     title = $this.find('a[href^="/album/"],a[href^="/track/"]')
    }
   }

   const artistGridCell = $this.find('*[role="gridcell"] a[href^="/artist/"]')
   if (artistGridCell.length > 0) {
    // New playlist design
    artist = artistGridCell.parent()
    title = $(artistGridCell.parent().parent().find('span')[0])
    if (artist.has(title)) {
     // title is child of artist, so it's the same node, the real title is somewhere else
     // This happens on album page
     if (artist.parent().parent().find('div.standalone-ellipsis-one-line').length) {
      title = $(artist.parent().parent().find('div.standalone-ellipsis-one-line')[0])
     }
    }
   }

   const artistContent = $('.content.artist>div h1')
   if (artistContent.length > 0) {
    // Artist page
    artist = artistContent[0].textContent
   }
  }

  if (title && artist && menu[0]) {
   const titleText = getSongTitle(title)
   const artistText = getArtistName(artist)
   if (!titleText || !artistText) {
    return
   }

   // Create context menu entry
   if (menu.attr('id').startsWith('context-menu')) {
    // new design (Nov 2020)
    let entry = menu.find('.gmcopytrackinfo')
    if (entry.length === 0 || !entry[0]) {
     let li = menu.find('li')
     if (li.length > 4) {
      li = $(li[4])
     } else {
      li = $(li[0])
     }
     entry = $('<li role="presentation"><button role="menuitem" tabindex="-1"><span as="span" dir="auto">' + menuString + '</span></button></li>')
      .appendTo(li)
      .click(function (ev) {
       // Copy string to clipboard
       const s = entry.data('gmcopy')
       if (typeof GM_setClipboard !== 'undefined') { // eslint-disable-line camelcase
        GM_setClipboard(s)
       } else if (GM.setClipboard) {
        GM.setClipboard(s)
       } else {
        navigator.clipboard.writeText(s)
       }
       showInfo(copiedString.replace('%s', s))
       menu.parent().remove()
      })
      // Copy classes from an existing entry
     entry.addClass('gmcopytrackinfo')
     entry.addClass(li.attr('class'))
     entry.find('button').addClass(li.find('button').attr('class'))
     entry.find('button span').addClass(li.find('button span').attr('class'))
    }
    entry.data('gmcopy', artistText + ' - ' + titleText)
   } else {
    // old design
    let entry = menu.find('.gmcopytrackinfo')
    if (entry.length === 0 || !entry[0]) {
     entry = $('<div class="react-contextmenu-item gmcopytrackinfo" role="menuitem" tabindex="-1" aria-disabled="false">' + menuString + '</div>').appendTo(menu).click(function (ev) {
      // Copy string to clipboard
      const s = entry.data('gmcopy')
      if (typeof GM_setClipboard !== 'undefined') { // eslint-disable-line camelcase
       GM_setClipboard(s)
      } else if (GM.setClipboard) {
       GM.setClipboard(s)
      } else {
       navigator.clipboard.writeText(s)
      }
      showInfo(copiedString.replace('%s', s))
      window.dispatchEvent(new window.CustomEvent('REACT_CONTEXTMENU_HIDE'))
     })
    }
    entry.data('gmcopy', artistText + ' - ' + titleText)
   }
  }
 }

 const onContextMenu = function (ev) {
  // Wait for the React context menu to open
  const t = this
  window.setTimeout(function () {
   populateContextMenu.call(t, ev)
  }, 200)
 }

 let lastNode = null
 const searchForOpenContextMenu = function () {
  const node = document.querySelector('[data-context-menu-open]')
  if (node && node !== lastNode) {
   lastNode = node
   populateContextMenu.call(node, null)
  }
 }

 const bindEvents = function () {
  // Remove all events and then reattach them
  if ($('.react-contextmenu-wrapper').length > 0) {
   // old design
   $('.react-contextmenu-wrapper').unbind('.gmcopytrackinfo').bind('contextmenu.gmcopytrackinfo', onContextMenu)
  } else {
   // new design (Nov 2020)
   $('*[data-testid="tracklist-row"],.now-playing,*[data-testid="now-playing-widget"]').unbind('.gmcopytrackinfo').bind('contextmenu.gmcopytrackinfo', onContextMenu)
  }
 }

 window.setTimeout(bindEvents, 500)

 window.setInterval(bindEvents, 1000)

 let searchIv = window.setInterval(searchForOpenContextMenu, 50)

 document.addEventListener('visibilitychange', function () {
  clearInterval(searchIv)
  if (!document.hidden) {
   searchIv = window.setInterval(searchForOpenContextMenu, 50)
  }
 })
 document.addEventListener('focus', function () {
  clearInterval(searchIv)
  if (!document.hidden) {
   searchIv = window.setInterval(searchForOpenContextMenu, 50)
  }
 })
})()