Greasy Fork is available in English.

AC-双击选中高亮

双击选中高亮 或者 普通选中后按G高亮

ผู้เขียน
inDarkness
จำนวนติดตั้งประจำวัน
0
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
229
คะแนน
9 0 0
เวอร์ชัน
2.4
สร้างเมื่อ
อัปเดตเมื่อ
สัญญาอนุญาต
ไม่มี
ปรับใช้กับ
ไซต์ทั้งหมด

คำอธิบายของผู้เขียน

双击文字内容高亮效果或者按G高亮
特别适合程序员这种来食用,方便查看上下文函数和变量位置

长内容的话,可以选中之后按G高亮文字