Greasy Fork is available in English.

动漫之家助手

获取动漫之家被屏蔽的漫画目录及章节,脚本于Tampermonkey中测试通过。

Filter: Last 30 days Last 365 days All time

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2021-11-08 14 2,477
2021-11-09 13 2,507
2021-11-10 15 2,470
2021-11-11 17 2,474
2021-11-12 13 2,594
2021-11-13 21 2,372
2021-11-14 21 2,252
2021-11-15 35 2,498
2021-11-16 21 2,479
2021-11-17 23 2,523
2021-11-18 23 2,476
2021-11-19 17 2,477
2021-11-20 23 2,351
2021-11-21 32 2,281
2021-11-22 16 2,412
2021-11-23 16 2,472
2021-11-24 14 2,408
2021-11-25 11 2,442
2021-11-26 15 2,522
2021-11-27 12 2,264
2021-11-28 10 2,271
2021-11-29 14 2,530
2021-11-30 11 2,432
2021-12-01 15 2,500
2021-12-02 8 2,483
2021-12-03 8 2,520
2021-12-04 16 2,324
2021-12-05 16 2,255
2021-12-06 16 2,542
2021-12-07 14 2,211
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV